Provádíme hydroizolace bazénů PVC fólií.

Kvalitní izolace za příznivou cenu.

Zhotovíme vaši dřevěnou fasádu

Kvalitní bydlení v domě s přírodním kabátkem.

Izolace střech, teras

Ploché střechy

Ploché střechy jsou střechy se sklonem menším než 5° a jsou přímo vystaveny klimatickým vlivům.
Naše firma realizuje ploché střechy panelových i bytových domů, administrativních i zemědělských budov a také střech menších rozsahů jako jsou rodinné domy, garáže a terasy včetně klempířských prací.

U plochých střech je nejdůležitějším prvkem hydroizolační vrstva, kterou tvoří:

  • folie z měkčeného PVC (mPVC), která je vícevrstvá, tím tak zaručuje dokonalou nepropustnost vody. Naše firma používá PVC folie standardní šedé barvy, lze ji však na přání zákazníka dodat i v mnoha jiných barvách.
  • Asfaltové pásy, které se dělí dle typu krycí vrstvy na pásy oxidované a modifikované s různým typem nosné vložky. Asfaltové pásy jsou vhodné pro snadnou montáž i údržbu a možnost více variant řešení.

Tyto izolační materiály se vyznačují především dlouhou životností, což je umožněno odolností proti atmosférickým vlivům, jako jsou výkyvy teplot v rozmezí od -30°C do +80°C.
Při izolaci plochých střech doporučujeme zateplení polystyrenem nebo izolací z minerálních vláken, toto zateplení slouží dvěma způsoby, v topném období slouží ke snížení energie, která je potřebná pro vytápění domu a naopak v teplých měsících zabraňuje přehřívání interiéru.

 

Zemní izolace

Hydroizolace základů a základových desek domů je nedílnou nutností staveb. Při zemní izolaci se z hlediska užitných vlastností nejvíce používají PVC folie a asfaltové pásy, které mohou být oxidované nebo SBS modifikované.
Naše firma provádí izolaci proti zemní vlhkosti, izolaci proti vodě povrchové, ostřikující a vodě srážkové, izolaci proti gravitační vodě, izolaci proti tlakové vodě, izolaci proti radonu.

Dle požadavků zákazníka je možné volit hydroizolaci z jedné vrstvy fólie příp. dvojitý hydroizolační systém, který umožňuje kontrolu těsnosti systému v průběhu provádění i po zakrytí ochrannými vrstvami a také možnost opravy v případě hydroizolačního defektu.

 

Izolace teras a balkonů

Terasy a balkony jsou stejně jako ploché střechy vystaveny celoročně proměnlivým klimatickým vlivům. Použitý izolační materiál musí být tedy odolný proti dlouhodobému působení vody a vysokým teplotním rozdílům. Provádí se proto stejně jako izolace plochých střech pomocí PVC folií a asfaltových pásů.
Momentálně převažujícím typem je izolace z PVC, kdy na nosnou konstrukci terasy je položena PVC fólie, která je překryta pouze dlažbou na podložkách, nebo použití plastové fólie, která je opatřena protiskluzovým povrchem, silnější tloušťky a plní tak funkci pochůzí vrstvy.